Prohlášení o ochraně dat

Náš důležitý úkol je zajistit ochranu a bezpečnost Vašich osobních údajů. Sdělení, která toto prohlášení o ochraně dat obsahuje, Vám mají poskytnout přehled o tom, jakým způsobem a za jakým účelem využíváme údaje, shromážděné během používání našich webových stránek. Zaručujeme ochranu údajů a dodržování ustanovení rakouského zákona o ochraně dat (DSG), Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a rovněž zákona o elektronických komunikacích (TKG). Bližší informace o naší společnosti naleznete v sektoru O společnosti.

Na základě užívání našich webových stránek vyjadřujete Váš souhlas s následujícími ustanoveními našeho prohlášení o ochraně dat:

A. Osobní údaje

Osobní údaje jsou data, která nám umožní Vás identifikovat. Patří k nim například jméno/příjmení, e-mailová adresa, adresa a telefonní číslo. Vaše osobní údaje budeme shromažďovat a zpracovávat pouze v rámci následujících aplikací, pouze v případě Vašeho výslovného předchozího souhlasu, a rovněž pouze v případě, že Vaše údaje za účelem využití našich služeb zadáte sami a přímo:

V takovém případě budete informováni o typu shromážděných dat a účelu jejich zpracování ještě před jejich odesláním. Budete vyzváni k poskytnutí příslušného prohlášení souhlasu, které budete moci kdykoli odvolat.

Osobní údaje, shromážděné našimi webovými stránkami, budou předávány dále našim spojeným podnikům a partnerům v oblasti odbytu pouze v případě, že to bude nezbytné za účelem zpracování dat a Vy jste k tomu udělili svůj souhlas.

B. Ostatní údaje

Kromě údajů, specifikovaných v bodě A., budeme pro vyšší užitečnost a lepší zobrazení našich služeb shromažďovat rovněž obecné informace o Vašem (mobilním) koncovém zařízení a Vašem chování při vyhledávání; bude se tak dít prostřednictvím Cookies. Námi aplikované Cookies a Social Media Plugins jsou blíže specifikovány v Cookie Policy .

C. Informace o zabezpečení dat

Zajišťujeme ochranu našich webových stránek a ostatních systémů na základě technických a organizačních opatření proti ztrátě, zničení/narušení, přístupu, změnám nebo distribuci uložených údajů nepovolanými osobami. Absolutní ochrana před všemi nebezpečnými zásahy však není možná ani přes veškeré pravidelné kontroly.

D. Odkazy k ostatním výrobcům/prodejcům

Naše webové stránky obsahují zevrubné informace od ostatních poskytovatelů. Tato témata byla vypracována třetími osobami a my nemáme na jejich obsah žádný vliv. Naše ručení/záruka za obsah propojených stránek jsou vyloučeny. Předmětné prohlášení o ochraně dat neplatí pro propojené webové stránky, platformy.

E. Informace, úprava/oprava, výmaz

V případě, že byste si nebyli jisti, které z Vašich osobních údajů zpracováváme, vyžádejte si od nás příslušné potvrzení, úpravu nebo opravu jakýchkoli nepřesností či chyb, nebo výmaz Vašich osobních dat. Konec konců máte v každém jednotlivém/individuálním případě právo na omezení zpracování a právo na zaslání osobních údajů (přenositelnost údajů). Příslušné dotazy zasílejte na e-mailovou adresu privacy@blum.com.

F. Dotazy, podněty, komentáře

Máte-li dotazy k tomuto prohlášení o ochraně dat, chcete-li nám předat Vaše podněty nebo komentáře, obraťte se prosím na e-mailovou adresu privacy@blum.com.

G. Změny prohlášení o ochraně dat

V případě změny našeho prohlášení o ochraně dat bude na tomto místě zveřejněna změněná, aktuální verze s aktualizovaným datem dané verze.