Thông báo Pháp lý

Tên và thông tin liên hệ của nhà cung cấp

Tập đoàn Julius Blum GmbH

Nhà máy số 2

Industriestrasse 1

6973 HOECHST

ÁO

ĐT: +43 5578 705-0

Mã đăng ký doanh nghiệp và tòa án đăng ký

Sổ đăng ký Thương mại FN 62067a, Tòa án Khu vực Feldkirch

Mã số thuế GTGT

ATU 35695903

Mục tiêu của công ty

Phát triển, sản xuất và bán phụ kiện nội thất, dụng cụ hỗ trợ lắp đặt cho nhà bếp và đồ nội thất được sản xuất bởi các nhà sản xuất công nghiệp và nhà sản xuất tủ

Cơ quan giám sát

Bezirkshauptmannschaft Bregenz

Những câu chuyện này cũng có thể khiến bạn cảm thấy hứng thú