Privacybeleid - verklaring met betrekking tot gegevensbescherming

De bescherming en veiligheid van uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. De verklaringen in dit privacybeleid geven u een overzicht van hoe en waarom geregistreerde gegevens door ons worden gebruikt tijdens het gebruik van onze website. We zijn toegewijd aan privacy en voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming (Datenschutzgesetz (DSG), Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Telekommunikationsgesetz (TGK)). Meer informatie over ons bedrijf is te vinden in het impressum.

Door gebruik van onze website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden van onze privacyverklaring:

A. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die ons in staat stellen om u te identificeren. Deze omvatten naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer. Persoonsgegevens worden door ons in de volgende toepassingen verzameld en worden alleen geregistreerd en verwerkt als u daar eerder uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven en als u deze gegevens zelf en direct hebt ingevuld voor het gebruik van onze services:

In een dergelijk geval wordt u, vóór het versturen van de gegevens, geïnformeerd over de aard van de verzamelde gegevens en het doel van de verwerking en gevraagd om een toestemmingsverklaring die op elk gewenst moment weer kan worden ingetrokken.

De persoonlijke gegevens die door onze website worden verzameld, worden alleen aan onze gelieerde ondernemingen en verkooppartners doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de gegevensverwerking en u hiervoor toestemming hebt gegeven.

B. Overige gegevens

Buiten de in punt A genoemde gegevens worden door ons algemene gegevens verzameld over uw apparaat en uw surfgedrag voor een betere bruikbaarheid en voorstelling van onze diensten; dit gebeurt door middel van cookies. De cookies en socialemediaplug-ins die we gebruiken staan uitgebreider in ons cookiebeleid beschreven.

C. Informatie over gegevensbeveiliging

Wij beveiligen onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van de opgeslagen gegevens door onbevoegde personen. Ondanks regelmatige controles is een volledige bescherming tegen alle vormen van gevaar niet mogelijk.

D. Links naar andere aanbieders

Onze website bevat links naar aanvullende informatie van andere aanbieders. Deze inhoud wordt door derden verschaft en we hebben hier geen invloed op. Onze aansprakelijkheid voor de gelinkte inhoud is uitgesloten. Deze privacyverklaring geldt niet voor gelinkte websites, platforms.

E. Opheldering, correctie, verwijdering

Als het u niet duidelijk is welke van uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, kunt u ons om opheldering vragen, eventuele fouten laten corrigeren of uw persoonsgegevens door ons laten verwijderen. Tot slot hebt u, afhankelijk van de omstandigheden, het recht om de verwerking en overdracht van de gegevens (gegevensoverdraagbaarheid) te laten inperken. Stuur uw verzoek naar privacy@blum.com.

F. Vragen, suggesties, opmerkingen

Als u vragen, suggesties of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via privacy@blum.com.

G. Wijzigingen in het privacybeleid

Als ons privacybeleid wordt gewijzigd, wordt de gewijzigde, actuele versie hier gepubliceerd met een bijgewerkte versiedatum.