Polityka prywatności

Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Informacje zawarte w tej polityce prywatności mają na celu wyjaśnienie, jak i po co wykorzystujemy dane zebrane podczas korzystania z naszej strony internetowej. Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych i przestrzegania związanych z nią przepisów (Ustawa o ochronie danych osobowych - DSG, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO, Ustawa telekomunikacyjna TKG). Bardziej szczegółowe informacje o naszej firmie znajdują się w stopce redakcyjnej.

Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza akceptację następujących postanowień naszej polityki prywatności:

A. Dane osobowe

Dane osobowe to takie dane, które umożliwiają identyfikację użytkownika. Należą do nich np. nazwisko, adres e-mail, adres i numer telefonu. Dane osobowe są przez nas gromadzone i przetwarzane w następujących sytuacjach i pod warunkiem, że wcześniej wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę oraz podadzą je Państwo samodzielnie i bezpośrednio w celu korzystania z naszych serwisów:

W takim przypadku, przed wysłaniem danych, zostaną Państwo poinformowani o rodzaju gromadzonych danych i celu ich przetwarzania, a także poproszeni o złożenie odpowiedniej deklaracji zgody, którą mogą Państwo cofnąć w każdej chwili.

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem naszej strony są przekazywane naszym jednostkom powiązanym i podmiotom przetwarzającym je na zlecenie tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne do przetwarzania danych i gdy wyrażą Państwo na to zgodę.

B. Inne dane

Poza danymi, wskazanymi w punkcie A, w celu poprawy użyteczności i sposobu wyświetlania naszych serwisów gromadzone są również ogólne informacje o Państwa urządzeniu końcowym oraz korzystaniu z internetu, co umożliwiają pliki cookies. Wykorzystywane przez nas pliki cookies i wtyczki mediów społecznościowych opisano szczegółowo w polityce plików cookies.

C. Informacje na temat bezpieczeństwa danych

Zabezpieczamy naszą stronę internetową i systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub przetwarzaniem zapisanych danych przez osoby do tego nieuprawnione. Mimo regularnych kontroli pełna ochrona przed wszystkimi zagrożeniami nie jest możliwa.

D. Linki do innych usługodawców

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do informacji innych usługodawców. Takie treści zostały opracowane przez strony trzecie i nie mamy na nie żadnego wpływu. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, do których prowadzą odnośniki. Przedmiotowa polityka prywatności nie dotyczy podlinkowanych stron i platform.

E. Informacja, sprostowanie, usunięcie

W przypadku wątpliwości co do tego, jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane, mogą się Państwo zwrócić do nas o informację, sprostowanie ewentualnych błędów lub usunięcie swoich danych osobowych. Ponadto w zależności od okoliczności przysługuje Państwu prawo ograniczenia przetwarzania i przesyłania (przenoszenia) danych. Odpowiednie wnioski prosimy kierować na adres privacy@blum.com.

F. Pytania, sugestie, komentarze

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące polityki prywatności, chcieliby podzielić się z nami swoimi sugestiami lub komentarzami, prosimy o kontakt na adres privacy@blum.com.

G. Zmiany w polityce prywatności

W przypadku zmiany naszej polityki prywatności jej aktualna wersja z datą aktualizacji zostanie opublikowana w tym miejscu.