Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů jsou pro nás důležité. Informace obsažené v těchto zásadách ochrany osobních údajů vám mají poskytnout přehled o tom, jak a za jakým účelem používáme údaje shromážděné při používání našich webových stránek. Zaručujeme ochranu osobních údajů a dodržování předpisů o ochraně osobních údajů (rakouského zákona o ochraně dat – DSG, Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR a zákona o elektronických komunikacích). Další informace o naší společnosti naleznete v sekci O společnosti.

Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s následujícími ustanoveními našich zásad ochrany osobních údajů:

A. Osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje, které nám umožňují vás identifikovat. Patří k nim například jméno/příjmení, e-mailová adresa, adresa a telefonní číslo. Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v následujících aplikacích a pouze tehdy, pokud s tím předem výslovně souhlasíte a zadáváte je sami a přímo za účelem využívání našich služeb:

V takovém případě budete ještě před odesláním údajů informováni o typu shromažďovaných údajů a účelu jejich zpracování a požádáni o poskytnutí příslušného souhlasu, který můžete kdykoli odvolat.

Osobní údaje shromážděné na našich webových stránkách budou předány našim přidruženým společnostem a obchodním partnerům pouze v případě, že je to nezbytné pro účely zpracování údajů a že jste k tomu dali svůj souhlas.

B. Další údaje

Kromě údajů uvedených v bodě A. shromažďujeme obecné informace o vašem koncovém zařízení a vašem chování při surfování, abychom zlepšili použitelnost a zobrazení našich služeb. Bude se tak dít prostřednictvím souborů cookie. Soubory cookie a pluginy sociálních médií, které používáme, jsou podrobněji popsány v zásadách používání souborů cookie.

C. Informace o zabezpečení dat

Na základě technických a organizačních opatření zajišťujeme ochranu našich webových stránek a ostatních systémů před ztrátou, zničením, přístupem, úpravou nebo šířením uložených údajů neoprávněnými osobami. I přes pravidelné kontroly však absolutní ochrana před všemi riziky není možná.

D. Odkazy na další poskytovatele

Naše webové stránky obsahují odkazy na další informace od jiných poskytovatelů. Tento obsah vytvořily třetí strany a my na něj nemáme žádný vliv. Za odkazovaný obsah neneseme žádnou odpovědnost. Tyto zásady ochrany osobních údajů se na odkazované webové stránky a platformy nevztahují.

E. Informace, oprava, výmaz

Pokud si nejste jisti, které vaše osobní údaje zpracováváme, můžete si od nás vyžádat o potvrzení, úpravu nebo opravu případných nepřesností nebo výmaz vašich osobních údajů. V neposlední řadě máte v závislosti na konkrétním případu právo na omezení zpracování a na přenos údajů (přenositelnost údajů). Veškeré takové žádosti zasílejte na adresu privacy@blum.com.

F. Dotazy, návrhy, připomínky

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo chcete-li vznést návrhy či připomínky, obraťte se na adresu privacy@blum.com.

G. Změny zásad ochrany osobních údajů

Pokud dojde ke změně našich zásad ochrany osobních údajů, bude na tomto místě zveřejněna změněná, aktuální verze s datem aktualizace.