Thông báo pháp lý

Tên và thông tin liên hệ của nhà cung cấp

Julius Blum GmbH

Plant 2
Industriestraße 1

6973 Höchst
Austria

Phone +43 5578 705-0
E-Mail info@blum.com

Số đăng ký công ty và đăng ký tòa án

Sổ đăng ký Thương mại FN 62067a, Tòa án Khu vực Feldkirch

Mã số thuế GTGT

ATU 35695903

Mục tiêu của công ty

Phát triển, sản xuất và bán phụ kiện nội thất, dụng cụ hỗ trợ lắp đặt cho nhà bếp và tủ nội thất được sản xuất bởi các nhà sản xuất công nghiệp và nhà sản xuất tủ

Cơ quan giám sát

Quận hành chính: Bregenz