Chính sách bảo mật

Chúng tôi rất chú trọng đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách Quyền riêng tư của Blum cho bạn biết cách thức chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi và mục đích mà chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi tích cực bảo vệ dữ liệu và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu (DSG – Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu của Áo, GDPR – Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung, TKG – Đạo luật Viễn thông của Áo). Bạn có thể tìm thông tin chi tiết hơn về công ty trong phần Thông báo Pháp lý.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các quy định sau trong Chính sách Quyền riêng tư của Blum:

A. Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân là dữ liệu cho phép chúng tôi nhận dạng bạn. Dữ liệu này bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ và số điện thoại của bạn. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được thu thập và xử lý nếu bạn cho phép và nếu bạn tự nguyện gửi khi đăng ký dịch vụ của chúng tôi. Quy định này áp dụng cho các dịch vụ sau:

Trong các trường hợp này, bạn sẽ được thông báo về loại dữ liệu được thu thập và mục đích mà dữ liệu được xử lý trước khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận đồng ý, vốn có thể thu hồi vào bất cứ lúc nào.

Thông tin cá nhân được thu thập bởi trang web của chúng tôi sẽ chỉ được chia sẻ với các công ty liên kết và với các đối tác bán hàng khi cần thiết để cung cấp cho bạn dịch vụ theo yêu cầu và khi bạn đã cho phép.

B. Dữ liệu khác

Ngoài các dữ liệu được trình bày rõ trong Mục A, các dữ liệu chung trên máy tính hoặc thiết bị di dộng của bạn và các thói quen duyệt web cũng được thu thập để cải thiện tính năng và diện mạo của các dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu này được thu thập thông qua cookie. Cookie và các plug-in mạng xã hội mà chúng tôi sử dụng được mô tả chi tiết trong Chính sách Cookie của chúng tôi.

C. Bảo mật dữ liệu

Các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp đảm bảo dữ liệu được lưu trên trang web và các hệ thống khác của chúng tôi được bảo vệ để tránh mất mát, hư hỏng, truy cập trái phép, lạm dụng và tiết lộ. Tuy nhiên, dù được kiểm tra thường xuyên, nhưng không thể đảm bảo bảo vệ toàn diện trước các mối đe dọa trực tuyến.

D. Liên kết đến các nhà cung cấp khác

Các trang web của chúng tôi có chứa các liên kết đến thông tin liên quan từ các nhà cung cấp khác. Nội dung này được sản xuất bởi các bên thứ ba và chúng tôi không kiểm soát họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung của các trang bên ngoài. Chính sách Quyền riêng tư này không áp dụng cho các trang web hoặc nền tảng được liên kết.

E. Thông tin, hiệu chỉnh & xóa

Nếu bạn muốn biết chúng tôi có thông tin cá nhân nào của bạn, bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao thông tin của bạn. Bất cứ sai sót nào cũng có thể được sửa chữa và dữ liệu cá nhân có thể bị xóa khi có yêu cầu. Ngoài ra, quyền hạn chế truy cập vào dữ liệu và quyền chuyển dữ liệu được áp dụng theo từng trường hợp. Vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến privacy@blum.com.

F. Thắc mắc, ý kiến & nhận xét

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào về Chính sách Quyền riêng tư, bất cứ ý kiến hay nhận xét nào, vui lòng liên hệ privacy@blum.com.

G. Sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư

Nếu có bất cứ thay đổi nào về Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, phiên bản đã sửa và ngày phát hành phiên bản mới nhất sẽ xuất hiện trên trang này.