Vědět dnes, co bude důležité zítra

6 minut

Celosvětově

Výzkumníci společnosti Blum již mnoho let zkoumají potřeby uživatelů kuchyní a nábytku po celém světě. Poznatky získané touto cestou se přímo promítají do vývoje nových produktů. Velmi speciálním postupem je práce s oblekem simulujícím věk, který v rekordně krátkém čase uživatele vystaví typickým omezením souvisejícím s věkem. O tom, jak přesně to funguje a co lze takto zjistit, jsme si povídali se Sandrou Boehler z oddělení výzkumu potřeb společnosti Blum.

IMG0897_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Prostření stolu, vyklizení myčky, vaření. V laboratorní kuchyni společnosti Julius Blum GmbH se děje totéž co v každé jiné kuchyni v domácnosti. – až na kamery, které natáčejí testovací osoby při provádění každodenních činností. „Do naší zkušební kuchyně rádi zveme hosty zvenku nebo zaměstnance jiných oddělení,“ říká Sandra Boehler z oddělení výzkumu potřeb společnosti Blum. Tito lidé pak používají prototypy výrobků v běžném procesu vaření. Následnými zprávami o svých zkušenostech nám dávají důležité informace o tom, co lze zlepšit.

„Tito lidé u nás často stráví celý týden, aby si zvykli na testovaný výrobek.“

Vaření v obleku

Opravdu zajímavé je to při použití pomůcky AgeExplorer®. Pomocí tohoto obleku simulujícího věk jsou výrobky testovány v náročnějších podmínkách, které nás – především kvůli věku – čekají: snížená pohyblivost, klesající svalová síla, zúžené zorné pole a změněné vnímání barev. Sandra Boehler ví, že ani to poslední by se nemělo podceňovat. „Když jsem byla požádána, abych v rámci vlastního experimentu s oblekem AgeExplorer® upekla koláč, nedokázala jsem poznat, zda je už dozlatova, nebo ještě syrový.“

Průzkum bydlení po celém světě

Sandra Boehler ovšem netestuje pouze kuchyňská řešení, ale průběžně i funkčnost nejnovějších řešení od společnosti Blum v každém obytném prostoru. „Zajímají nás potřeby uživatelů nábytku v každé místnosti a na všech našich trzích. Proto pravidelně cestujeme do nejrůznějších zemí a pozorujeme, jak se tam využívají naše nápady na výrobky.“ Svými odbornými znalostmi nám pomáhají také výrobci nábytku, truhláři nebo montéři nábytku. To vše nám pomáhá přicházet stále s novými nápady na výrobky.

DS0057_DS_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Dresscode: AgeExplorer®

Vraťme se však k „obleku pro okamžité zestárnutí“. Je celosvětově využíván nejen vývojáři produktů, ale také pro školení a doškolování například v oblasti zdravotnictví a pečovatelských služeb. Ten, kdo se někdy cítil fyzicky zestárlý a omezený i při sebemenších pohybech, má totiž větší pochopení pro lidi, kteří se v takových situacích ocitají každý den.

„Po hodině v obleku AgeExplorer® jste opravdu vyčerpaní a rádi si ho zase sundáte.“

Poznání potřeb pro budoucnost

‎A jaké jsou výhody výzkumu požadavků a potřeb uživatelů?‎ „Pozorujeme, že se potřeby za posledních deset let velmi změnily. Lidé dnes například kladou mnohem větší důraz na praktická a ergonomická řešení. Význam výzkumu trendů rovněž roste. Proto se zabýváme všemi skupinami obyvatel od těch nejmladších až po seniory, abychom pochopili, po jakých produktech a řešeních bude v budoucnu poptávka. Demografické změny nám ukazují, kde je podpora nejpotřebnější – klíčový výraz je Ambient Assisted Living. Výškově nastavitelné skříňky, SPACE STEP a SERVO-DRIVE budou hrát stále důležitější roli.“

INFORMACE

AgeExplorer® (oblek simulující věk) je registrovanou ochrannou známkou Meyer-Hentschelova institutu, který je jedním z průkopníků v oblasti okamžitého stárnutí. Poprvé byl představen v roce 1994 a od roku 2005 se ve společnosti Julius Blum GmbH používá při monitorování praktického využití.

Také by vás mohlo zajímat